Tezin yüzde kaçı alıntı olabilir?

Tez yazarken alıntı yapmak önemlidir, çünkü mevcut bilgileri desteklemek ve kaynakları göstermek gereklidir. Ancak, alıntı yapmanın belirli kuralları vardır ve alıntı oranı da önemlidir. Bu makalede, tezlerde kullanılan alıntıların yüzdelik oranı ve alıntı yapma kuralları ele alınacaktır.

İçindekiler

Tezlerde alıntı yapma gerekliliği

Tez yazarken, mevcut bilgileri desteklemek ve kaynakları göstermek için alıntı yapmak önemlidir. Alıntılar, tezin güvenilirliğini artırır ve araştırmanın temelini oluşturan kaynaklara atıfta bulunmayı sağlar. Ayrıca, alıntılar, tezde sunulan fikirleri desteklemek ve konuyu daha iyi anlatmak için kullanılır.

Alıntı yapmanın bir diğer önemli nedeni, başka bir araştırmacının çalışmasını tanımak ve saygı göstermektir. Bir tezde yapılan alıntılar, önceki çalışmaları ve bilimsel topluluğun bir parçası olan diğer araştırmacıların emeğini takdir etmek anlamına gelir. Bu, bilimsel etik açısından da önemlidir ve akademik dünyada saygınlık kazanmaya yardımcı olur.

Alıntı yapmanın bir diğer avantajı, okuyuculara kaynakları kontrol etme ve daha fazla bilgi edinme imkanı sunmasıdır. Alıntı yapılan kaynaklar, tezde sunulan bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini desteklemek için kullanılır. Okuyucular, alıntı yapılan kaynakları inceleyerek daha fazla bilgi edinebilir ve konuya daha fazla derinlik kazandırabilir.

Sonuç olarak, tezlerde alıntı yapmanın gerekliliği ve önemi yadsınamaz. Alıntılar, mevcut bilgileri desteklemek, kaynakları göstermek, başka araştırmacıların çalışmalarını takdir etmek ve okuyuculara daha fazla bilgi sağlamak için kullanılır. Bu nedenle, bir tez yazarken alıntı yapmaya özen göster

Tezlerde alıntı oranı

Tezlerde alıntı yapma oranı, tartışmalı bir konudur. Bir tezde yapılacak alıntıların yüzdesi konusunda kesin bir kural bulunmamaktadır. Ancak genel olarak kabul edilen birkaç yönerge vardır.

Bazı uzmanlar, bir tezde alıntı yapma oranının %20 ila %30 arasında olması gerektiğini önermektedir. Bu oran, tezin özgünlüğünü korumak ve öğrencinin kendi fikirlerini ifade etmesini sağlamak için önemlidir. Ancak, bu oran disiplinlere göre değişebilir.

Beşeri bilimlerde, alıntı yapma oranı genellikle daha yüksektir. Çünkü bu alanda daha çok literatür taraması yapılır ve daha fazla kaynak kullanılır. Fen bilimlerinde ise alıntı yapma oranı genellikle daha düşüktür. Çünkü fen bilimlerinde daha çok deneysel veriler ve bulgular sunulur.

Alıntı yapma oranı, tezin amacına ve konusuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Önemli olan, alıntıların uygun bir şekilde kaynakça bölümünde gösterilmesi ve tezin özgünlüğünün korunmasıdır.

Disiplinlere göre alıntı oranları

Farklı disiplinlerde yapılan araştırmaların doğası gereği alıntı oranları farklılık gösterebilir. Bir disiplinde daha çok alıntı yapılması gereken durumlar olabileceği gibi, diğer disiplinlerde alıntı oranlarının daha düşük olması da mümkündür. Bu bölümde, farklı disiplinlerdeki alıntı oranları hakkında bilgi verilecektir.

Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat alanları gibi disiplinlerde genellikle daha fazla alıntı yapılması beklenir. Çünkü bu alanlarda yapılan çalışmalar genellikle daha çok literatür taraması ve önceki çalışmalara dayanma üzerine kuruludur. Dolayısıyla, beşeri bilimlerde alıntı oranları genellikle daha yüksektir.

Öte yandan, fen bilimleri, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerde alıntı oranları genellikle daha düşüktür. Bu disiplinlerde yapılan araştırmalar genellikle daha fazla deneysel ve analitik çalışmaları içerir. Bu nedenle, fen bilimlerinde alıntı yapma ihtiyacı daha az olabilir.

Her ne kadar disiplinlere göre alıntı oranları farklılık gösterse de, her disiplinde doğru ve etik alıntı yapma kurallarına uyulması önemlidir. Alıntı yaparken kaynakları doğru bir şekilde belirtmek, akademik dürüstlüğün ve etik kuralların gereğidir.

Beşeri bilimlerde alıntı oranları

Beşeri bilimlerde alıntı oranları genellikle daha yüksektir. Bu bölümde, beşeri bilimlerdeki alıntı oranları ve nedenleri ele alınacaktır.

Beşeri bilimler, insanın düşünce, kültür, dil, sanat ve toplum gibi alanlarını inceleyen bir disiplindir. Bu nedenle, beşeri bilimlerde yapılan araştırmalar genellikle mevcut bilgileri desteklemek ve farklı görüşleri sunmak için birçok kaynaktan alıntı yapmayı gerektirebilir. Bu da beşeri bilimlerdeki alıntı oranlarının daha yüksek olmasının bir nedenidir.

Beşeri bilimlerde alıntı oranlarının yüksek olmasının bir diğer nedeni ise disiplinin doğası gereği tartışmalı konuları ele almasıdır. Farklı görüşleri sunmak ve savunmak için yapılan araştırmalarda, mevcut literatürdeki farklı kaynaklardan alıntı yapmak sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu da alıntı oranlarının artmasına yol açar.

Beşeri bilimlerde alıntı oranlarının yüksek olması, araştırmacıların çalışmalarını daha güçlü ve sağlam bir temele dayandırmalarını sağlar. Alıntılar, yapılan araştırmaların mevcut bilgilerle uyumlu olduğunu ve doğru bir şekilde desteklendiğini gösterir. Ayrıca, alıntılar sayesinde okuyucular da kaynakları kontrol ederek araştırmanın güvenilirliğini değerlendirebilir.

Fen bilimlerinde alıntı oranları

Fen bilimlerinde alıntı oranları genellikle diğer disiplinlere göre daha düşüktür. Bunun nedeni, fen bilimlerinde yapılan araştırmaların genellikle deneysel ve gözlemsel verilere dayanmasıdır. Fen bilimlerindeki alıntı oranlarının düşük olmasının bir diğer nedeni ise, fen bilimlerindeki bilimsel çalışmaların daha fazla orijinal veri ve sonuç içermesi ve daha az kaynak kullanılmasıdır.

Fen bilimlerinde yapılan araştırmalar, genellikle laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneyler ve gözlemler üzerine kuruludur. Bu nedenle, araştırmacılar genellikle kendi verilerini toplar ve analiz ederler. Bu veriler ve sonuçlar, genellikle daha az alıntı yapmayı gerektirir. Bununla birlikte, fen bilimlerindeki araştırmaların güvenilirliğini sağlamak için, araştırmacılar yine de ilgili kaynaklara atıfta bulunmalıdır.

Fen bilimlerindeki alıntı oranlarının düşük olması, araştırmacıların daha fazla orijinal çalışma yapmasını teşvik eder. Bu da bilim dünyasına yeni ve yenilikçi bilgiler sunar. Fen bilimlerinde alıntı yapma oranlarının düşük olması, araştırmacıların kendi çalışmalarına daha fazla katkıda bulunmasını ve bilim dünyasına yeni bir bakış açısı getirmesini sağlar.

Alıntı yapma kuralları

Tezlerde alıntı yaparken belirli kurallara uyulması önemlidir. Alıntı yapma kuralları, kaynakları doğru bir şekilde göstermek, intihal yapmamak ve akademik dürüstlüğü korumak için gereklidir. Aşağıda, alıntı yapma kurallarının bazıları açıklanmaktadır:

 • Alıntı yaparken, alıntı yaptığınız metni tırnak işaretleri (” “) veya italik olarak belirtmelisiniz. Bu şekilde, alıntı yaptığınız kısmın orijinal metinden farklı olduğunu vurgulamış olursunuz.
 • Alıntı yaptığınız metnin kaynağını belirtmek için, alıntıdan sonra parantez içinde yazarın adı, yayın tarihi ve sayfa numarasını yazmalısınız. Örneğin: (Smith, 2019, s. 45).
 • Alıntı yaparken, orijinal metindeki dil bilgisi hatalarını veya yazım hatalarını düzeltmek için parantez içinde “[sic]” ifadesini kullanabilirsiniz. Bu, alıntı yaptığınız metindeki hataların sizin tarafınızdan düzeltilmediğini belirtir.
 • Alıntı yaparken, orijinal metindeki bir kelimeyi veya cümleyi atlamak isterseniz, bu yerine üç nokta (…) işareti koyarak belirtebilirsiniz. Bu, alıntı yaptığınız metindeki bir kısmın atlandığını gösterir.

Alıntı yaparken bu kurallara uymanız, tezinizin akademik bütünlüğünü korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, alıntı yaparken kaynakları doğru bir şekilde göstermek, diğer araştırmacıların çalışmalarına saygı duymak ve int

Alıntıların kaynakça düzenlemesi

Tezlerde alıntı yapılan kaynakların düzenli bir şekilde kaynakça bölümünde gösterilmesi gerekmektedir. Alıntıların kaynakça düzenlemesi, tezin akademik bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Kaynakça bölümü, tezde kullanılan alıntıların tam olarak nereden alındığını ve hangi kaynaklardan yararlanıldığını okuyucuya gösterir.

Alıntıların doğru bir şekilde kaynakça düzenlemesi için bazı kurallara dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak, kaynakça bölümü tezin sonunda yer almalıdır. Kaynakça bölümünde, alıntı yapılan kaynakların yazar adı, yayın tarihi, makale veya kitap adı, yayınevi veya dergi adı gibi bilgileri yer almalıdır.

Alıntı yapılan kaynakların düzenli bir şekilde kaynakça bölümünde gösterilmesi için APA stili gibi belirli bir kaynakça düzenleme stili kullanılabilir. APA stili, tezlerde yaygın olarak kullanılan bir kaynakça düzenleme stili olarak bilinir. Bu stilde, kaynaklar alfabetik sıraya göre listelenir ve belirli bir format kullanılır.

Ayrıca, diğer kaynakça düzenleme stilleri de mevcuttur. MLA stili, Chicago stili, Harvard stili gibi farklı kaynakça düzenleme stilleri bulunmaktadır. Hangi stili kullanacağınızı belirlerken tezinizin disiplinine ve yaygın olarak kabul edilen standartlara dikkat etmeniz önemlidir.

Alıntıların kaynakça düzenlemesi, tezinizin güvenilirliğini artıran ve akademik standartlara uygun bir şekilde yapılan önemli bir adımdır

APA stili kaynakça düzenlemesi

APA stili, tezlerde yaygın olarak kullanılan bir kaynakça düzenleme stili olarak bilinir. Bu stilde, kaynaklar alfabetik sıraya göre düzenlenir ve belirli bir format kullanılır. APA stili kaynakça düzenlemesi, tezinizin akademik ve profesyonel bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

APA stili kaynakça düzenlemesi yaparken, her kaynağın yazarının soyadı ve ilk harfi, yayın yılı, başlık ve yayınevi bilgileri gibi belirli bilgileri içermesi gerekir. Kaynaklar, alfabetik sıraya göre düzenlenir ve her kaynak için bir satır ayrılır.

APA stili kaynakça düzenlemesi için aşağıdaki örnek kullanılabilir:

KaynakAPA Stili Düzenleme
KitapSoyadı, İlk Harf. (Yıl). Kitap Başlığı. Yayınevi.
MakaleSoyadı, İlk Harf. (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), Sayfa Aralığı.
Web sitesiSoyadı, İlk Harf. (Yıl). Sayfa Başlığı. Web Sitesi Adı. URL

APA stili kaynakça düzenlemesi, kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesini ve okuyucuların kaynaklara kolayca erişmesini sağlar. Bu nedenle, tez yazarken APA stili kaynakça düzenlemesine dikkat etmek önemlidir.

Diğer kaynakça düzenleme stilleri

Diğer kaynakça düzenleme stilleri, APA stili dışında kullanılan farklı formatlardır. Bu formatlar, farklı disiplinler ve yayın organları tarafından kabul edilen belirli kurallara göre düzenlenir. İşte en yaygın olarak kullanılan diğer kaynakça düzenleme stilleri:

 • MLA Stili: Modern Language Association (MLA) tarafından kullanılan bu stil, özellikle dil ve edebiyat alanında yayınlanan çalışmalarda tercih edilir. MLA stili, yazarın adını, eserin adını, yayın tarihini ve diğer bilgileri belirli bir formatta listeler.
 • Chicago Stili: Chicago Manual of Style (CMS) tarafından kullanılan bu stil, sosyal bilimler ve tarih alanında yayınlanan çalışmalarda sıkça kullanılır. Chicago stili, notlar ve kaynakça bölümlerini ayrı ayrı düzenler ve farklı bir format kullanır.
 • Harvard Stili: Harvard Üniversitesi tarafından kullanılan bu stil, bilimsel makalelerin ve tezlerin kaynakça bölümlerinde yaygın olarak tercih edilir. Harvard stili, yazarın adını, eserin adını, yayın tarihini ve diğer bilgileri belirli bir formatta listeler.
 • Vancouver Stili: Tıp ve sağlık alanında yayınlanan çalışmalarda kullanılan bu stil, kaynakları numaralandırarak listeler. Vancouver stili, kaynakça bölümünde numaraları kullanır ve numaraları metin içindeki referanslarla eşleştirir.

Her bir kaynakça düzenleme stili, belirli kurallara ve formatlara sahiptir. Tezinizin veya çalışmanızın yayın organının veya disiplininin kabul ettiği kaynakça düzenleme stilini kullanmanız önemlidir. Kaynakça bölümünüzü düzenlerken, seçtiğiniz stile uygun olarak kaynakları listelemeniz gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tezlerde alıntı yapma oranı nedir?

  Tezlerde alıntı yapma oranı, genellikle disipline ve konuya bağlı olarak değişir. Beşeri bilimlerde alıntı oranları genellikle daha yüksek olabilirken, fen bilimlerinde daha düşük olabilir. Alıntı yapma oranı, tez yazarının kendi çalışmasına ne kadar katkıda bulunduğuna ve mevcut literatüre ne kadar atıfta bulunulduğuna bağlı olarak belirlenir.

 • Tezimde kaç yüzde alıntı yapabilirim?

  Tezinizde yapacağınız alıntı oranı, genellikle %20 ila %40 arasında olması önerilir. Ancak, bu oran disiplin ve konuya bağlı olarak değişebilir. Tezinizin alıntı oranını belirlerken, kendi çalışmanızın özgünlüğünü korumanız ve alıntı yaparken kaynakları doğru bir şekilde belirtmeniz önemlidir.

 • Alıntı yaparken nelere dikkat etmeliyim?

  Alıntı yaparken, doğru ve güvenilir kaynaklardan alıntı yapmanız önemlidir. Alıntı yaparken, alıntı yaptığınız metni tırnak işaretleri içinde belirtmeli ve kaynağın adını, yazarını, yayın tarihini ve sayfa numarasını eklemelisiniz. Ayrıca, alıntı yaptığınız metni kendi metninizden ayırmak için farklı bir yazı tipi veya format kullanabilirsiniz.

 • Alıntıların kaynakça düzenlemesini nasıl yapmalıyım?

  Tezinizde kullandığınız kaynakları düzenli bir şekilde kaynakça bölümünde belirtmelisiniz. Kaynakça düzenlemesi için genellikle APA stili kullanılır. APA stiline göre, kaynakça bölümünde alfabatik sıraya göre yazarların soyadlarına göre sıralanır. Her kaynak için yazarın adı, yayın tarihi, makale veya kitap adı, yayınevi ve sayfa numarası gibi bilgileri içermelidir.

 • Hangi kaynakça düzenleme stilleri kullanılabilir?

  APA stili dışında, MLA, Chicago ve Harvard gibi farklı kaynakça düzenleme stilleri de kullanılabilir. Hangi stilin kullanılacağı genellikle tez danışmanı veya üniversite tarafından belirlenir. Kaynakça düzenlemesi yaparken, kullanılacak stilin kurallarına uymanız önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir