Tez Yazımında Gerekli Belgeler

Tez yazarken kullanılması gereken belgelerin yol haritası, öğrencilerin tez çalışmalarında en az tez yazmak kadar önemlidir. Bir tez projesi düzenli bir şekilde hazırlanmış ve detaylandırılmış belgelerin yanı sıra, projenin amacı ve hedeflerine göre hazırlanmış bir plan dahilinde gerçekleştirilir.

Tez yazımında kullanımı gereken belgeler arasında, tez başvuru formu, danışmanların onay mektubu, tez çalışması ilkeleri taahhütnamesi, izin belgesi, tez özetleri, kaynakça, tarama raporu, grafik ve tablo listesi ve ekler bulunmaktadır. Tüm bu belgeler, tez çalışmasının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için gereklidir.

Tez başvuru formu, tez çalışması için temel bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu form, tez başlığı, öğrenci adı, bölüm adı, danışmanın adı ve projenin amacı gibi bilgileri içermektedir. Bu formun doldurulması, tez çalışmasının resmi bir şekilde başlatılmasını sağlar.

Danışmanların onay mektubu, tezin danışmanı tarafından imzalanarak, öğrencinin tez çalışmasının yapılabilirliğinin garantisini alır. Tez çalışması ilkeleri taahhütnamesi, tez çalışmasının etik kurallara uygunluğunu taahhüt eden bir belgedir. Bu belge, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için hayati bir öneme sahiptir.

Bir tez çalışmasında kullanılacak olan materyallerin telif haklarına uygun olarak kullanılabilmesi için izin belgesi gereklidir. Bu belge, projenin erişimine engel olacak bir durumun oluşmamasını sağlar. Tez özetleri, tez çalışmasının genel bir özetidir ve tez çalışmasına ilk bakışta okuyucunun dikkatini çekebilir.

Kaynakça, tez çalışmasının kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığının göstergesidir. Tarama raporu, tez çalışmasında kullanılan literatürün araştırılması ve analiziyle ilgili bilgi sağlar. Grafik ve tablo listesi, çalışmada yer alan grafiklerin ve tabloların doğru şekilde numaralandırılmasını sağlar. Ekler, çalışmada kullanılan ek materyallerin belirlenmesi, numaralandırılması ve listelenmesiyle ilgili en önemli belgelerdir.

İçindekiler

Tez Başvuru Formu

Tez yazım sürecinde en önemli adımlardan birisi tez başvuru formunun doldurulmasıdır. Bu formun doldurulması, tez konusu, danışman bilgileri ve tez hazırlama sürecinde kullanılacak materyaller gibi önemli bilgilerin belirlenmesini sağlar. Tez başvuru formu, üniversitelerin resmi web sitelerinde bulunabilir veya ilgili birimlerden temin edilebilir.

Tez başvuru formunun doldurulması esnasında adayın öğrenci bilgileri, tez başlığı, danışman bilgileri, tez konusu, tezin hangi programa kayıtlı olduğu ve tez çalışmasında kullanılacak materyaller gibi bilgiler istenmektedir. Bu nedenle, adayın bu bilgilerin yanı sıra tez yazım kurallarını da bilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, adayın tez başvuru formunu doldurmadan önce, ilgili birimlerdeki tez yazım kurallarını öğrenmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu kuralların uygulanması, tezin kabul edilmesi için oldukça önemlidir.

Tez başvuru formunun eksik veya yanlış bilgilerle doldurulması, adayın tezinin incelenmesi ve kabul edilmesi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, adayın dolduracağı tez başvuru formunun doğru ve eksiksiz olması oldukça önemlidir.

Bu nedenle, tez yazım sürecinde adayların özellikle tez başvuru formu doldururken dikkatli olmaları ve ilgili kuralları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanan tezler, ilgili birimlerde kolaylıkla kabul edilebilir ve güvenilir olarak değerlendirilebilir.

Tez Danışman/Danışmanlarının Onay Mektubu

Tez yazım süreci, danışman öğretim üyesiyle işbirliği içinde yürütülmelidir. Bu nedenle, tezin danışmanının onay mektubu, tezin kaydedilmesi, tez önerisinin kabul edilmesi gibi süreçlerde kullanılması gereken bir belgedir. Tezin danışmanı, tezi yönetmek ve tez yazarına rehberlik etmek için seçilen bir öğretim üyesidir. Onay mektubu, tezin danışmanının tezin içeriği, konusu, kapsamı, yöntemleri, saklı tutulması gereken veriler ve tez yazarının çalışmaları hakkında onay verdiğini gösteren bir belgedir.

Tez danışmanının onay mektubuna, tezde çalışacak olan kişinin adı, öğrenci numarası, bölüm adı ve proje başlığı gibi bilgiler de dahil edilir. Onay mektubunda, tezin planlandığı şekilde yazılması, araştırma yöntemleri, tezin yürütülüş şekli, tutulan raporlar, bulgular ve benzeri konularda bilgi verilir. Tezin danışmanı, tez yazarından, tezin düzenli olarak takip edilmesini, veri toplama, analiz ve raporlama yöntemleri hakkında rehberlik ve yön verme sağlamasını bekler.

Tez danışmanının onay mektubu, tez yazarı tarafından tezin final ön incelemesi öncesinde tez ofisine sunulur. Onay mektubu, tez ofis tarafından onaylandıktan sonra, tez yazarına tezin diğer aşamalarına devam etme izni verilir. Tez danışmanının onay mektubu ayrıca, tezin savunulması için gerekli olan hazırlık sürecinde kullanılan bir belgedir.

Tezin danışmanı tarafından verilen onay mektubu, tez yazarının çalışmasının kabul edildiğini ve tezin zamanında tamamlandığını gösterir. Bu nedenle, tez yazarı ve danışmanı arasındaki işbirliği, tez yazım sürecinde oldukça önemlidir.

Tez Çalışması İlkeleri Taahhütnamesi

Tez çalışması yaparken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de etik kurallara uygunluktur. Bu nedenle, tez çalışması yapacak öğrencilerin, Tez Çalışması İlkeleri Taahhütnamesi’ni imzalamaları gerekmektedir. Bu belge, öğrencinin tezinin insan ve hayvan haklarına saygılı, bilimsel kurallara uygun, gerçek ve tarafsız veriler içerdiğini taahhüt ettiği resmi bir belgedir.

Tez Çalışması İlkeleri Taahhütnamesi, tez çalışmasının başında danışman tarafından öğrenciye imzalatılır ve tez sunumunda jüri tarafından incelenir. Bu belgenin içeriği, öğrencinin tez çalışması esnasında hangi etik kurallara uyması gerektiğini belirtir. Öğrencinin bu kurallara uygun davranmaması durumunda, tezin kabul edilmeme ihtimali vardır.

Belgede yer alan kurallar arasında, verilerin doğru ve tarafsız bir şekilde sunulması, etik ilkelere uygun şekilde insan ve hayvan haklarına saygı gösterilmesi, telif haklarına uygun davranılması ve araştırmanın bilimsel prensiplere uygun şekilde yapılması gibi konular bulunmaktadır. Bu nedenle, tez çalışması yaparken etik kurallara uygun davranmak gereklidir.

Tez Çalışması İlkeleri Taahhütnamesi’ni imzalamadan önce, öğrencilerin bu belgeyi dikkatli bir şekilde okumaları ve içerdiği kurallara uygun şekilde çalışmaları önemlidir. Ayrıca, tez çalışmasının sonucunda sunulacak raporda bu kurallara uyulduğuna dair bir ifade yer alması gerekmektedir.

İzin Belgesi

Tez çalışmasında kullanılacak materyallerin telif haklarına uygun olması oldukça önemlidir. Bu nedenle, kullanılacak materyallerin sahibinden veya ilgili kurumlardan izin belgesi alınması gerekmektedir. İzin belgesi, çalışmanın kaynaklarının telif haklarına saygılı bir şekilde kullanılacağını belirtir ve çalışmanın tez kurallarına uygun olacağına dair bir taahhüt niteliği taşır.

Bu izin belgesinde, çalışmada kullanılacak materyallerin neler olduğu, bu materyallerin hangi amaçlar için kullanılacağı ve bu materyallerin kimin telif haklarına sahip olduğu gibi ayrıntılar belirtilmelidir. Özellikle, tezde kullanılan her türlü resim, grafik, tablo veya başka bir materyalin telif haklarına uygun kullanılabilmesi için izin belgesi almak gerekmektedir.

İzin belgesi, tez çalışmasının etik kurallara uygun bir şekilde yapıldığını ve herhangi bir hukuksal sorunun ortaya çıkmayacağına dair bir güvence niteliği taşır. Bu nedenle, tez çalışması yapılırken bu belgenin alınması oldukça önemlidir.

İzin belgesi seçilen materyalin telif haklarına sahip olan kişi veya kurum tarafından verilmektedir. Bu belge, telif haklarının ihlal edilmemesi ve yasal sıkıntıların oluşmaması için önemlidir. Tez yazım sürecinde, izin belgesi alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta belgenin gerçek ve eksiksiz bilgilere sahip olmasıdır.

Sonuç olarak tez çalışmanızda kullanacağınız materyallerin telif haklarına uygun olması için izin belgesi almak oldukça önemlidir. Bu sayede teziniz etik kurallara uygun bir şekilde yapılacak ve herhangi bir hukuksal sorun ortaya çıkmayacaktır.

Tez Özetleri

Tez yazımında önemli bir yere sahip olan özetler, çalışmanın ana hatlarını özetleyerek okuyucuya fikir verir ve önemli bilgilerin kolayca anlaşılmasını sağlar. Bu nedenle, tez özetleri hem akademik hem de okuyucu açısından önemlidir.

Tez özetleri genellikle iki türdür: Türkçe ve İngilizce. Türkçe özet çalışmanın ana hatlarını içerirken, İngilizce özet daha detaylı bilgi içerir. Tez özetleri, çalışmanın özgüllüğünü korurken anahtar kelimelerin kullanımı da önemlidir.

Özetlerin kısa ve öz olması gerektiğinden yazım kurallarına dikkat etmek önemlidir. Özetler, çalışmanın genişletilmiş özetleri olarak adlandırılır ve genellikle en fazla 250 kelime uzunluğunda olmalıdır.

Tez özetleri, çalışmanın başlığının hemen altında ve sayfanın en üstünde yer almalıdır. Ayrıca, çalışmanın ana bölümlerinin özetlerinin de verilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, tez özetleri, çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturur ve doğru bir şekilde yazılmaları, okuyucuların ilgisini çekmek ve tez hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için faydalı olmak açısından oldukça önemlidir.

Kaynakça

Kaynakça, tez yazımında oldukça önemli bir bölümdür. Tezde kullanılan kaynakların doğru ve eksiksiz bir şekilde belirtilmesi, hem çalışmanın güvenirliğini arttırmakta hem de diğer araştırmacıların kaynaklara erişmesine yardımcı olmaktadır.

Kaynakça hazırlanırken, kullanılan her kaynağın yazar adı, yayın tarihi, yayın başlığı, yayın yeri ve yayın kuruluşu gibi bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca, internet kaynakları kullanılıyorsa, URL adresi ve erişim tarihi de kaynakça listesinde yer almalıdır.

Kaynakça listesi, çalışmanın sonunda, sayfa numaralandırması yapılmadan, alfabetik sıraya göre hazırlanmalıdır. Her kaynak için özel bir numaralandırma yapılmamalıdır.

Kaynakların doğru şekilde belirtilmesi, çalışmanın ya da tezin bilimsel değerini arttırırken, ayrıca çalışmanın akademik etiği açısından da çok önemlidir. Bu nedenle, kaynakça hazırlama kurallarına uyulması, her araştırmacının dikkat etmesi gereken bir konudur.

Tarama Raporu

Tarama raporu, tez çalışmasında kullanılan literatürün belirli bir kaynakça ve yönteme göre tarandığını gösteren bir rapordur. Tez çalışması yapılırken kullanılan kaynakların doğru ve güvenilir olması son derece önemlidir. Bu nedenle tarama raporu hazırlanması gereklidir. Tarama raporu, kullanılan kaynakların güncelliği, doğruluğu, kapsamı ve kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi sağlar.

Tarama raporu, genellikle kullanılan literatürün listesi, ve bu kaynakların incelenmesi ve ne şekilde kullanıldığına dair ayrıntılı bir açıklama içerir. Tarama raporu aynı zamanda, literatür taraması sırasında karşılaşılan sorunları ve çözümleri de içermelidir. Tarama raporu, tez çalışmasının hazırlanması aşamasında öğrenci tarafından hazırlanır ve tez danışmanı tarafından onaylanır.

Tarama raporunun hazırlanması, çok sayıda kaynağın taranması ve doğru bir şekilde sınıflandırılması gerektiği için oldukça zaman alıcı bir işlemdir. Tez yazım sürecinde tarama raporunun doğru ve ayrıntılı bir şekilde hazırlanması, tez çalışmasının başarısı açısından son derece önemlidir.

Tarama raporu, literatür taraması sırasında karşılaşılan sorunları ve bu sorunların nasıl çözüldüğüne dair ayrıntılı bilgi sağlar. Bu nedenle tarama raporu, tez çalışmasında kullanılacak literatürün niteliği ve güvenirliği konusunda önemli bir kaynak haline gelmektedir.

Tarama raporu genellikle word veya excel formatında hazırlanmaktadır ve tez yazım kılavuzunda belirtilen yönergeler doğrultusunda hazırlanmalıdır. Tarama raporu, tez danışmanı tarafından incelenerek onaylanmalıdır.

Grafik, Şema ve Tablo Listesi

Grafikler, şemalar ve tablolar, tez yazımında sunulan verilerin görsel olarak sunulmasını sağlar. Bu sayede okuyucular, karmaşık verileri daha iyi anlayabilirler. Ancak grafik, şema, ve tabloları doğru şekilde numaralandırmak ve listelemek çok önemlidir. Numaralandırma, okuyucuların görselleri referans alarak tez içerisinde gezinmelerine yardımcı olur.

Grafikler, şemalar ve tablolar her bir başlığı kendi içinde numaralandırılmalıdır. Ayrıca, genel olarak tezdeki tüm görsellerin bir listesi olmalıdır. Bu liste, çalışma içindeki her bir görselin sayfa numarası, görselin açıklaması ve numarası içermelidir.

Tez yazarken, kullanılacak görsellere dikkatlice karar verilmelidir. Görseller, verileri daha iyi anlamak için kullanılmalıdır. Veriler fazla karmaşık olduğunda veya bir anlam çıkarmak için bir görsel gerektiğinde, grafikler, tablolar ve şemalar bazen son derece yararlıdır. Ancak gereksiz görseller, okuyucunun daha az odaklanmasına neden olabilir.

Son olarak, görsellerin yazım kurallarını takip etmek önemlidir. Grafikler ve tablolar net bir formatta olmalıdır. Veri gösteren sayılar, yüzdelik oranlar, veri dağılımları, vb. verilerin tutarlı bir şekilde sunulması gereklidir. Bu, okuyucuların verileri daha kolay anlamalarına yardımcı olur.

Grafik, şema ve tablo listesi, tezinizde sunulan veriler için olmazsa olmaz bir nitelik taşır. Doğru kullanıldığında, okuyucuların görsel verileri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve tez çalışmanızı daha güçlü ve açık hale getirecektir.

Ekler

Tez yazım sürecinde sadece tezin kendisi değil, kullanılan ek materyaller de önem arz etmektedir. Bu materyallerin belirlenmesi, numaralandırılması ve listelenmesi ise tez yazım işleminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ekler, tez yazımında kullanılan ama metnin anlatımı ve akışı için gerekli olmayan materyallerin toplu bir şekilde sunulduğu bölümdür.

Tez yazımında kullanılabilecek bazı ek materyaller şunlardır: dil, ölçüm aleti, anket formu, resim, tablo, grafik, fotoğraf, veri sayfası, işlem kodları, algoritma veya çizelgelerdir. Bu materyallerin tezde kullanılmasına tavsiye edilirken, ana metinde yer alan bilgilerin yönlendirme ve açıklama amaçlı yerleştirilmesi gerektiğini unutmayın.

Ekler bölümüne bu materyallerin bir listesini eklemek yeterli değildir, numaralandırılması da önemlidir. Her ek, tezde bahsedildikleri sırada listelenmelidir. Ekler bölümünde kullanılan materyallerin her biri için bir numara veya harf ile etiketlenmeli ve ana metinde bahsedildiği zaman, numara veya harf ile işaretlenmelidir.

Ekler bölümünün tez hazırlama sürecinde doğru hazırlanması, tezin okunabilirliğine ve diğer kişilerin tezinize uygun şekilde referans vermesine yardımcı olacak ve açıklığı artıracaktır. Bu nedenle tüm eklerin doğru şekilde belirlenmesi, numaralandırılması ve listelenmesi önemlidir.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir