Tezde Kaynak Göstermek İntihale Girer mi?

Tezde kaynak göstermek, akademik çalışmalarda büyük öneme sahip bir konudur. Ancak, bazı öğrenciler kaynak göstermenin intihal olarak kabul edilip edilmediği konusunda endişe duymaktadır. Bu makalede, tezde kaynak göstermenin intihal olarak kabul edilip edilmediği konusunu ele alacağız ve bu konuya açıklık getireceğiz.

İçindekiler

Tez Yazarken Kaynak Göstermek

Tez Yazarken Kaynak Göstermek

Tez yazarken kaynak göstermek, akademik çalışmaların temel bir gerekliliğidir. Kaynak gösterme, yapılan araştırmaların ve bilimsel çalışmaların izlenebilirliğini sağlar ve akademik dürüstlüğü temsil eder. Ayrıca, kaynak gösterme, yazılan tezin bilimsel geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır.

Kaynak gösterme işlemi, tezde kullanılan herhangi bir bilgi, veri veya fikrin orijinal kaynağını belirtmek anlamına gelir. Bu, alıntı yapılan veya başvurulan kaynağın yazarının adını, eserin adını, yayın tarihini ve diğer ilgili bilgileri içermelidir. Kaynak gösterme, bir tezin içinde kullanılan herhangi bir materyalin doğru bir şekilde atıfta bulunulduğunu ve intihal yapılmadığını kanıtlar.

Tez yazarken kaynak gösterme işlemi, belirli bir kaynak gösterme stili veya formatına uygun olarak yapılmalıdır. Bu formatlar, genellikle disiplinlere veya dergilere göre değişiklik gösterir. Örneğin, sosyal bilimlerde APA stili, edebiyat alanında MLA stili gibi farklı kaynak gösterme kuralları vardır. Kaynak gösterme stilini belirlemek için tez danışmanınızın veya üniversitenizin belirlediği kurallara uymak önemlidir.

Tez yazarken kaynak gösterme, intihal riskini azaltır ve akademik etik kurallarına uygun bir şekilde çalışma yapmanızı sağlar. Kaynak gösterme, bilimsel araştırmalara katkıda bulunur ve diğer araştırmacıların çalışmalarınızı takip etmelerini kolaylaştırır. Bu nedenle, tez yazarken kaynak göstermeye özen göstermek önemlidir.

Tezde Kaynak Göstermenin Amacı

Tezde kaynak göstermenin amacı, yapılan araştırmaların bilimsel geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktır. Kaynak göstermek, yapılan çalışmanın dayandığı bilimsel literatürü göstererek, araştırmacının çalışmanın gerçekleştirilmesindeki temel kaynakları belirtmesini sağlar.

Bu yöntem, bilimsel araştırmalara katkı sağlar çünkü:

 • Bilimsel bir çalışmanın temel amacı, yeni bilgiler üretmek ve mevcut bilgileri geliştirmektir. Kaynak gösterme, araştırmacının çalışmasının ne kadar yenilikçi olduğunu ve literatüre ne tür bir katkı sağladığını gösterir.
 • Kaynak gösterme, yapılan çalışmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır. Araştırmacı, çalışmasının dayandığı kaynakları göstererek, okuyucuların çalışmanın sonuçlarına güvenmelerini sağlar.
 • Tezde kaynak gösterme, diğer araştırmacıların çalışmanın sonuçlarına ulaşmalarını ve bu sonuçları kendi çalışmalarında kullanmalarını kolaylaştırır. Bu şekilde, bilimsel bilgi birikimi ve gelişimi desteklenir.

Tezde kaynak gösterme, araştırmacının çalışmasının akademik etik kurallarına uygun olduğunu gösterir. Akademik etik, araştırmacıların çalışmalarını dürüstlük, saygı ve adalet prensipleri doğrultusunda yürütmelerini sağlar.

Tez yazarken kaynak göstermek, araştırmacının bilimsel bir yaklaşımla çalışmasını sürdürdüğünü ve başkalarının çalışmalarından yararlandığını gösterir. Bu nedenle, tezde kaynak gösterme yöntemlerine dikkat etmek ve doğru bir şekilde kaynak göstermek önemlidir.

Intihal ve Akademik Etik

Intihal, bir kişinin başka bir kişinin fikirlerini, çalışmalarını veya metinlerini izinsiz olarak kullanması anlamına gelir. Akademik etik kurallarına göre, intihal yapmak ciddi bir suçtur ve akademik kariyere olumsuz etkileri olabilir. Intihal, bilimsel araştırmaların ve akademik yazıların güvenilirliğini zedeler ve bilimsel toplumda saygınlığın kaybedilmesine neden olur.

Intihal, bilgi hırsızlığı olarak da adlandırılabilir ve herhangi bir akademik çalışmanın yapısını ve bütünlüğünü bozar. Bir araştırmacı veya öğrenci, başkalarının çalışmalarını referans göstermeden kullanarak, kendi çalışmasını daha iyi göstermeye çalışabilir ancak bu, etik dışı bir davranıştır.

Akademik etik kuralları, intihal yapmamayı ve kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunmayı gerektirir. Bir araştırmacının veya öğrencinin, başka bir kişinin çalışmasını kullanırken, kaynağı belirtmeli ve alıntıları uygun bir şekilde işaretlemelidir. Bu, intihali önlemek ve bilimsel toplumda güvenilirlik sağlamak için önemlidir.

Intihal, akademik kariyere ciddi zararlar verebilir. Bir araştırmacı veya öğrenci intihal yaptığında, itibarı zedelenir ve gelecekteki çalışmaları ve iş fırsatları etkilenebilir. Akademik toplum, intihal yapan bireylere karşı sert önlemler alır ve bu tür davranışları tolere etmez.

Akademik etik kurallarına uymak, intihali önlemek ve bilimsel araştırmalarda dürüstlüğü korumak için son derece önemlidir. Her araştırmacı ve öğrenci, kaynakları doğru bir şekilde atıfta bulunarak, intihal yapmamayı ve akademik etik kurallarına uygun davranmayı taahhüt etmelidir.

Intihal Nasıl Önlenir?

Tez yazarken intihali önlemek için bazı önlemler almak ve doğru kaynak gösterme yöntemlerini uygulamak oldukça önemlidir. İşte intihali önlemek için alınabilecek bazı önlemler:

 • Kaynakları İyi İnceleyin: Tez yazarken kullanacağınız kaynakları dikkatli bir şekilde inceleyin ve kaynaklardan alıntı yaparken doğru şekilde atıfta bulunun.
 • Alıntıları İyi İşaretleyin: Tezde kullanacağınız alıntıları iyi işaretleyin ve kaynak belirtin. Alıntı yaptığınız yerleri açıkça belirtmek, intihali önlemenin en önemli adımlarından biridir.
 • Paraphrasing Tekniklerini Kullanın: Başka bir kaynaktan alıntı yaparken, alıntıyı kendi cümlelerinizle yeniden yazmayı deneyin. Bu, intihali önlemenin etkili bir yoludur.
 • Plagiarism Kontrol Programlarından Yararlanın: Intihali önlemek için çeşitli plagiarism kontrol programlarından yararlanabilirsiniz. Bu programlar, tezinizi kontrol ederek potansiyel intihal durumlarını tespit etmenize yardımcı olur.

Doğru kaynak gösterme yöntemlerini uygulamak da intihali önlemenin önemli bir parçasıdır. Kaynak gösterirken hangi stili kullanmanız gerektiğini belirleyin ve bu stile uygun şekilde kaynaklarınızı belirtin. APA veya MLA gibi farklı kaynak gösterme stillerini kullanabilirsiniz.

Intihali önlemek için bu önlemleri almak ve doğru kaynak gösterme yöntemlerini uygulamak, tezinizin güvenilirliğini artırır ve akademik etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmanızı sağlar.

Intihal Tespit Programları

Intihal tespit programları, akademik çalışmalarda intihal olup olmadığını tespit etmek için kullanılan yazılımlardır. Bu programlar, metinleri tarar ve kaynaklardan alınan içerikleri karşılaştırarak benzerlikleri belirler. Bu şekilde, tez yazarken kaynak gösterme konusunda nasıl yardımcı oldukları anlaşılabilir.

Intihal tespit programları, genellikle algoritmalar ve yapay zeka teknikleri kullanarak çalışır. Metinleri tarayarak kaynaklardan alınan kelimeleri ve cümleleri belirler ve bu bilgileri veri tabanlarıyla karşılaştırır. Benzerlik oranını hesaplayarak, potansiyel intihal durumlarını tespit eder. Bu sayede, tez yazan kişilerin kaynak gösterme konusunda dikkatli olmalarını sağlar.

Intihal tespit programları, tez yazım sürecinde büyük bir yardımcıdır. Kaynak gösterme konusunda hatalı veya eksik yapılan işlemleri tespit eder ve kullanıcılarına uyarılar verir. Böylece, intihal riskini azaltır ve akademik etik kurallarına uygun bir şekilde çalışma yapılmasını sağlar.

Intihal tespit programları, genellikle üniversitelerde ve akademik kurumlarda kullanılır. Tez danışmanları ve akademik görevliler, bu programları kullanarak öğrencilerin tezlerini kontrol eder ve intihal olup olmadığını tespit eder. Bu sayede, intihal vakalarının önüne geçilir ve akademik dünyada güvenilir çalışmaların yapılması sağlanır.

Tezde Kaynak Göstermeme Durumları

Tezde kaynak göstermeme durumları, öğrencilerin tezlerinde kaynak belirtmeme veya kaynakları yanlış veya eksik şekilde belirtme durumlarıdır. Bu durumlar, intihal olarak kabul edilip edilmediği konusunda tartışmalara yol açmaktadır.

Tezde kaynak göstermeme durumları, öğrencilerin bilgiyi kendi çalışmalarıymış gibi sunma eğiliminde olmalarından kaynaklanabilir. Bazı öğrenciler, kaynak göstermeme yoluyla kendi çalışmalarının daha orijinal ve değerli olduğunu düşünebilirler. Ancak, bu durum akademik etik kurallarına aykırıdır ve intihal olarak kabul edilebilir.

Kaynak göstermeme durumları, bilimsel araştırmaların güvenilirliğini ve geçerliliğini de etkileyebilir. Kaynak göstermeme nedeniyle, okuyucular çalışmanın dayandığı bilgilere erişim sağlayamazlar ve bu da çalışmanın değerini azaltır. Ayrıca, kaynak göstermeme durumları, öğrencilerin başka bir araştırmacının fikirlerini veya bulgularını kendi çalışmalarının bir parçası gibi sunmalarına da yol açabilir.

Öğrencilerin kaynak göstermeme durumlarından kaçınmaları ve kaynakları doğru şekilde belirtmeleri önemlidir. Doğru kaynak gösterme yöntemleri kullanılarak, öğrenciler çalışmalarının güvenilirliğini ve geçerliliğini artırabilirler. Kaynak gösterme kurallarına uygun şekilde yapılan atıflar, öğrencilerin çalışmalarının bilimsel topluluk tarafından daha ciddiye alınmasını sağlar.

Tezde Kaynak Gösterme Yöntemleri

Tezde Kaynak Gösterme Yöntemleri

Tez yazarken kaynak gösterme yöntemleri, disiplinlere göre farklılık gösterebilir. Farklı disiplinlerdeki kaynak gösterme kurallarını bilmek, tezinizin akademik standartlara uygun olmasını sağlar ve intihal riskini önler.

Birçok disiplinde kullanılan en yaygın kaynak gösterme yöntemleri şunlardır:

 • APA Stili: Sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan APA stili, kaynakları metin içinde parantez içinde yazar soyadı ve yayın yılıyla gösterir. Kaynak listesi ise alfabetik sıraya göre düzenlenir.
 • MLA Stili: Edebiyat ve dil biliminde yaygın olarak kullanılan MLA stili, metin içinde parantez içinde yazar soyadı ve sayfa numarasıyla kaynak gösterir. Kaynak listesi ise alfabetik sıraya göre düzenlenir.

Bunlar sadece örneklerdir ve her disiplin kendi kaynak gösterme kurallarına sahip olabilir. Tez yazarken, disiplininizin kabul ettiği kaynak gösterme yöntemini kullanmanız önemlidir.

Ayrıca, kaynak gösterme yöntemlerini doğru şekilde kullanmak da önemlidir. Kaynakları doğru şekilde alıntılamak, parantez içinde doğru bilgileri vermek ve kaynak listesini düzgün bir şekilde oluşturmak, tezinizin güvenilirliğini artırır ve akademik etik kurallarına uygun hareket etmenizi sağlar.

Unutmayın, kaynak gösterme yöntemleri tezinizin akademik değerini yükseltir ve diğer araştırmacıların çalışmalarınızı takip etmelerini kolaylaştırır. Bu nedenle, tez yazarken kaynak gösterme yöntemlerine dikkat etmek önemlidir.

APA Stili ile Kaynak Gösterme

Tez yazarken kaynak gösterme konusunda en yaygın kullanılan yöntemlerden biri APA (American Psychological Association) stili ile kaynak göstermedir. Bu stil, sosyal bilimler alanında sıkça kullanılmakta olup, kaynak gösterme kurallarını belirlemektedir.

APA stili ile kaynak gösterme kuralları oldukça detaylıdır ve doğru bir şekilde uygulanması önemlidir. Kaynak gösterme kurallarına uygun olarak yapılan bir tez, bilimsel ve akademik bir çalışmanın gerekliliklerini yerine getirir.

APA stili ile kaynak gösterirken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. İlk olarak, kaynak gösterme yapılan her kaynağın tez içinde metin içinde geçtiği yerde parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Örneğin: (Smith, 2019, s. 45).

Ayrıca, kaynak listesi bölümünde ise kaynakların alfabetik sıraya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Her kaynak için yazarın soyadı, adı, yayın yılı, makale veya kitap adı, yayınevi ve sayfa numaraları gibi bilgilerin düzgün bir şekilde verilmesi önemlidir.

APA stili ile kaynak gösterme kurallarına uygun bir örnek vermek gerekirse:

KaynakAPA Stili ile Gösterme
Bir makaleSmith, J. (2019). Tez Yazma Rehberi. Akademik Yayınevi.
Bir kitapJohnson, R. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Bilimsel Yayınevi.

APA stili ile kaynak gösterme kurallarını doğru bir şekilde uygulayarak, tezinizin akademik standartlara uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

MLA Stili ile Kaynak Gösterme

MLA stili, Modern Language Association tarafından geliştirilen bir kaynak gösterme stili olarak bilinir. Tez yazarken MLA stiline uygun kaynak gösterme kurallarına dikkat etmek önemlidir. Bu stil, özellikle edebiyat, dilbilim ve sosyal bilimler gibi disiplinlerde sıkça kullanılır.

MLA stiliyle kaynak gösterirken, kaynakların yazar adı, yayın tarihi, makale veya kitap adı gibi bilgileri belirli bir düzene göre yazmak gerekmektedir. Ayrıca, kaynakların alfabetik sıraya göre listelenmesi de önemlidir.

Bir kitaptan alınan bir alıntıyı MLA stiline göre kaynak göstermek için aşağıdaki örneği kullanabiliriz:

KaynakKaynak Gösterme
Smith, John. The Art of Writing. New York: Publisher, 2021.Smith, John. The Art of Writing. New York: Publisher, 2021.

Yukarıdaki örnekte, kitabın yazarı John Smith olarak belirtilmiştir. Kitabın adı The Art of Writing olarak yazılmıştır. Yayın tarihi ise 2021’dir. Bu bilgiler MLA stiline uygun olarak kaynak gösterme şeklidir.

MLA stiliyle kaynak gösterirken, makaleler, internet siteleri ve diğer kaynak türleri için de benzer bir düzen izlenir. Her kaynak türü için farklı bilgilerin kaynak gösterme düzenine uygun şekilde belirtilmesi gerekir.

MLA stiliyle kaynak gösterme kurallarına uyarak tez yazmak, akademik etik kurallarına uygunluk sağlar ve çalışmanızın güvenilirliğini artırır. Kaynak göstermeyi ihmal etmek, intihal suçlamalarıyla karşılaşmanıza ve akademik kariyerinize zarar verme riski taşır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tezde kaynak göstermek intihale girer mi?

  Hayır, tezde kaynak göstermek intihal olarak kabul edilmez. Kaynak göstermek, bilimsel araştırmalarda yapılan çalışmaların doğruluğunu ve güvenilirliğini göstermek için önemlidir. Ancak, kaynak gösterme yöntemleri doğru bir şekilde uygulanmalıdır.

 • Tez yazarken kaynak göstermek neden önemlidir?

  Tez yazarken kaynak göstermek, yapılan araştırmanın bilimsel geçerliliğini ve güvenilirliğini artırır. Kaynak göstermek, diğer araştırmacıların çalışmanızı takip etmesini ve doğrulama yapmasını sağlar. Ayrıca, kaynak göstermek akademik etik kurallarına uymak için de önemlidir.

 • Tezde kaynak göstermenin amacı nedir?

  Tezde kaynak göstermenin amacı, yapılan araştırmanın temelini oluşturan bilimsel çalışmalara atıfta bulunmaktır. Bu şekilde, okuyucular araştırmanızın dayandığı kaynaklara erişebilir ve çalışmanızın güvenilirliğini değerlendirebilir.

 • Intihal nedir ve akademik etikle nasıl ilişkilidir?

  Intihal, başkasının fikirlerini, çalışmalarını veya yazılarını izinsiz olarak kullanma veya kopyalama eylemidir. Akademik etik kurallarına göre, intihal yapmak kabul edilemez ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Akademik kariyeriniz için de olumsuz etkileri olabilir.

 • Intihali önlemek için neler yapılabilir?

  Intihali önlemek için, kaynakları doğru bir şekilde belirtmek ve alıntı yaparken uygun yöntemleri kullanmak önemlidir. Ayrıca, intihal tespit programlarından yararlanarak çalışmanızı kontrol etmek de faydalı olabilir.

 • Tezde kaynak göstermeme durumları intihal olarak kabul edilir mi?

  Evet, tezde kaynak göstermeme durumları intihal olarak kabul edilebilir. Kaynak göstermeme durumları, başka bir çalışmanın fikirlerini veya bulgularını izinsiz olarak kullanmak anlamına gelir ve akademik etik kurallarına aykırıdır.

 • Tezde kaynak gösterme yöntemleri nelerdir?

  Tezde kaynak gösterme yöntemleri disiplinlere göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, APA stili ve MLA stili gibi belirli formatlara uygun kaynak gösterme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler, kaynakların nasıl belirtileceği ve alıntıların nasıl yapılacağı konusunda rehberlik sağlar.

 • APA stili ile kaynak gösterme nasıl yapılır?

  APA stili, tezde kaynak gösterme için yaygın olarak kullanılan bir formattır. Kaynaklar, yazarın soyadı ve yayın yılıyla belirtilir. Alıntılar, parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarasıyla gösterilir.

 • MLA stili ile kaynak gösterme nasıl yapılır?

  MLA stili de tezde kaynak gösterme için yaygın olarak kullanılan bir formattır. Kaynaklar, yazarın soyadı ve yayın yılıyla belirtilir. Alıntılar, parantez içinde yazarın soyadı ve sayfa numarasıyla gösterilir.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir