eğitim bilimleri tezi yazdırmak için nelere ihtiyaç duyarsınız?

Bu makalede, bir eğitim bilimleri tezi yazmak için gereken başlıca unsurlar ve bir giriş cümlesi ele alınmaktadır.

Bir eğitim bilimleri tezi yazmak, akademik bir çalışmanın en önemli adımlarından biridir. Bu süreçte başarılı olmak için belirli unsurlara ihtiyaç duyarsınız. İlk olarak, tez konusu belirleme süreci oldukça önemlidir. Tez konusu, çalışmanızın odak noktasını belirler ve önemli bir adımdır. Tez konusunu belirlerken, ilgi alanınızı, uzmanlık alanınızı ve gelecekteki kariyer hedeflerinizi dikkate almanız önemlidir.

Bir sonraki adım, kaynak araştırması yapmaktır. Tez yazarken, güvenilir ve akademik kaynaklardan yararlanmanız önemlidir. Bu kaynakları bulmak için kütüphaneleri, online veritabanlarını ve akademik makaleleri kullanabilirsiniz. Kaynak araştırması, tezinizin temelini oluşturacak ve çalışmanızın güçlü bir temele dayanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, veri toplama ve analiz süreci de tez yazımında önemli bir adımdır. Veri toplama yöntemlerini belirlemek ve verileri analiz etmek, çalışmanızın sonuçlarını desteklemek için gereklidir. Bu süreçte, uygun bir örneklem seçimi yapmanız ve veri analizi yöntemlerini doğru bir şekilde kullanmanız önemlidir.

Tez yazımının tamamlanmasıyla birlikte, tez savunması için hazırlık süreci başlar. Tez savunması, çalışmanızın son aşamasıdır ve bu süreçte çalışmanızı jüri önünde sunmanız gerekmektedir. Tez savunması için hazırlık sürecinde, sunumunuzun düzenli ve etkili olmasını sağlamak için pratik yapmanız önemlidir.

Tez savunması sırasında dikkat edilmesi gerekenler arasında, jüri üyelerine saygılı olmak, sorulara açık ve net cevaplar vermek ve çalışmanızın önemli noktalarını vurgulamak yer alır. Başarılı bir savunma için, çalışmanızı özgün bir şekilde sunmanız ve jüri üyelerinin ilgisini çekmeniz önemlidir.

İçindekiler

Tez Konusu Belirleme

Tez konusu belirleme süreci, bir eğitim bilimleri tezi yazarken en önemli adımlardan biridir. Tez konusu, çalışmanın temel odak noktasını belirler ve araştırmanın yapılacağı alana yönlendirir. Ancak, doğru bir tez konusu belirlemek için dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır.

İlk olarak, ilgi alanınızı ve uzmanlık alanınızı göz önünde bulundurmalısınız. Hangi konuda uzman olduğunuzu ve hangi alanda daha fazla bilgi edinmek istediğinizi belirlemek, tez konusu seçiminde size yardımcı olacaktır. Ayrıca, seçtiğiniz konunun sizin için ilgi çekici ve motive edici olması önemlidir. Bu şekilde, tez çalışmanız boyunca daha fazla özveri gösterebilirsiniz.

İkinci olarak, mevcut literatürü incelemek ve boşlukları tespit etmek önemlidir. Seçtiğiniz konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmaları ve yayınları analiz etmek, tezinizin benzersiz ve katkı sağlayan bir çalışma olmasını sağlar. Ayrıca, mevcut literatürdeki eksiklikleri belirleyerek, araştırmanızın hangi açıkları dolduracağını ve hangi yeni bilgiler sunacağını belirleyebilirsiniz.

Üçüncü olarak, kaynaklara erişim ve veri toplama sürecini göz önünde bulundurmalısınız. Seçtiğiniz konuyla ilgili yeterli kaynağa ulaşabileceğinizden emin olmalısınız. Ayrıca, veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştirileceği ve hangi yöntemlerin kullanılacağı konusunda plan yapmalısınız. Bu adımları dikkatlice takip ederek, uygun bir tez konusu belirleyebilir ve başarılı bir tez çalışması yapabilirsiniz.

Kaynak Araştırması

Kaynak Araştırması

Tez yazımında kullanılacak kaynakların nasıl bulunacağı ve kaynak araştırmasının önemi oldukça büyüktür. Bir eğitim bilimleri tezi yazarken, güvenilir ve akademik nitelikte kaynaklara başvurmak oldukça önemlidir. Kaynak araştırması yaparken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • 1. Konuyla İlgili Kaynakları Belirleyin: Tezinizin konusuyla ilgili olan kitaplar, makaleler, tezler ve diğer kaynakları belirleyin. Konu hakkında geniş bir araştırma yaparak, farklı perspektiflerden bilgi edinebilirsiniz.
 • 2. Kütüphane ve Online Veritabanlarını Kullanın: Üniversite kütüphanesi ve çevrimiçi akademik veritabanları, tez yazımında kullanabileceğiniz kaynaklara erişim sağlar. Bu kaynakları kullanarak daha derinlemesine araştırma yapabilirsiniz.
 • 3. Referansları Kontrol Edin: Bulduğunuz kaynaklarda referanslar bölümünü kontrol edin. Bu referanslar, başka kaynaklara ulaşmanızı sağlayabilir ve daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilir.
 • 4. Akademik Dergileri Takip Edin: Konuyla ilgili olan akademik dergileri düzenli olarak takip edin. Bu dergilerde yayınlanan makaleler, güncel bilgi ve araştırmalar sunabilir.
 • 5. İlgili Makaleleri İnceleyin: Konuyla ilgili olan makaleleri okuyun ve notlar alın. Bu makalelerdeki bilgiler, tezinizin temelini oluşturabilir ve size fikir verebilir.

Kaynak araştırması yaparken, güvenilir kaynaklara ulaşmak ve çeşitli kaynaklardan bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, kaynakları doğru biçimde alıntılamak ve kaynakça oluşturmak da akademik dürüstlük açısından önemlidir. Kaynak araştırması yaparken zaman ayırın ve farklı kaynaklardan bilgi toplamaya özen gösterin.

Veri Toplama ve Analiz

Tez çalışmalarında veri toplama ve analiz süreci oldukça önemlidir. Doğru veri toplama yöntemleri kullanılarak elde edilen veriler, tez çalışmasının temelini oluşturur ve sonuçların doğruluğunu etkiler.

Veri toplama süreci, genellikle anketler, gözlem, mülakatlar veya döküman analizi gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Bu yöntemler arasında en uygun olanı, tezin konusu ve araştırma sorularına en iyi cevapları sağlayacak olan yöntemdir. Veri toplama sürecinde, örneklem seçimi de önemlidir. Örneklem, tezin genellemelerini yapmak için kullanılan küçük bir grup veya alt küme olarak tanımlanır. Örneklem seçimi, tezin sonuçlarının genellemelere uyarlanabilirliğini etkiler.

Veri analizi ise toplanan verilerin anlamlı sonuçlara dönüştürülmesini sağlar. Veri analizi sürecinde, istatistiksel yöntemler, grafikler, tablolar veya içerik analizi gibi araçlar kullanılabilir. Bu analiz teknikleri, elde edilen verilerin anlaşılmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırır. Veri analizi sonuçları, tezin ana argümanlarını desteklemek veya çürütmek için kullanılır.

Örneklem Seçimi

Örneklem Seçimi

Bir eğitim bilimleri tezi yazarken, doğru bir örneklem seçimi yapmak büyük önem taşır. Çünkü örneklem, tezin temel verilerini oluşturacak olan gruptur ve bu grup, sonuçların genellemelerini sağlamak için temsil edilmelidir. Örneklem seçimi, tezin güvenilirliği ve geçerliliği üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Örneklem seçimi süreci, dikkatli bir planlama ve analiz gerektirir. İlk adım, tezin amacına uygun bir örneklem popülasyonu belirlemektir. Bu popülasyon, tezin araştırma sorusunu yanıtlamak için önemli olan özellikleri içermelidir. Örneğin, bir öğrenci başarısını inceleyen bir tezde, örneklem popülasyonu öğrencilerden oluşmalıdır.

Örneklem seçimi aşamasında, rastgele örnekleme veya örneklem tabanlı bir seçim yöntemi kullanılabilir. Rastgele örnekleme, popülasyonun tamamından rastgele öğelerin seçilmesini sağlar. Örneklem tabanlı seçim ise belirli kriterlere göre öğelerin seçilmesini sağlar. Her iki yöntem de tezin amacına ve araştırma sorusuna uygun olarak kullanılabilir.

Örneklem seçiminin önemi, tezin sonuçlarının genelleme yapılabilirliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Doğru bir örneklem seçimi, tezin sonuçlarının daha güvenilir ve geçerli olmasını sağlar. Bu nedenle, örneklem seçimi süreci titizlikle yürütülmeli ve tezin amacına uygun bir örneklem belirlenmelidir.

Veri Analizi Yöntemleri

Tezde kullanılabilecek veri analizi yöntemlerinin tanıtımı ve seçim süreci oldukça önemlidir. Veri analizi, elde edilen verilerin anlamlı hale getirilmesi ve sonuçların çıkarılması için kullanılan bir süreçtir. Bu süreçte doğru yöntemleri kullanmak, tezinizin güvenilirliği ve geçerliliği açısından kritik öneme sahiptir.

Veri analizi için kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler, verilerin niteliğine, araştırma sorularına ve hipotezlere göre seçilmelidir. İşte tezde kullanılabilecek bazı veri analizi yöntemleri:

 • İstatistiksel Analiz: Verilerin istatistiksel olarak analiz edilerek anlamlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. İstatistiksel analiz yöntemleri, hipotez testleri, regresyon analizi, varyans analizi gibi teknikleri içerir.
 • İçerik Analizi: Metin, görüntü veya ses gibi verilerin içeriğinin analiz edilmesini sağlar. Bu yöntem, verilerin anlamlı kategorilere ayrılması ve içeriklerinin incelenmesi üzerine odaklanır.
 • Tematik Analiz: Nitel verilerin temalar halinde gruplandırılması ve analiz edilmesini sağlar. Bu yöntem, metin veya görüntü gibi verilerin derinlemesine incelenmesini sağlar.
 • Yapısal Eşitlik Modellemesi: Karmaşık ilişkilerin analiz edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, faktör analizi, yol analizi gibi teknikleri içerir.

Veri analizi yöntemlerini seçerken, tezinizin amacına ve araştırma sorularına uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca, verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi için istatistiksel bilgi ve analiz becerilerine de sahip olmanız gerekmektedir.

Tez Yazımı

Tez yazımı, bir eğitim bilimleri tezi hazırlarken oldukça önemli bir adımdır. Tez yazım süreci, belirli adımları takip etmeyi gerektirir ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte tez yazımı için gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Konu Belirleme: Tez yazmadan önce, öncelikle çalışacağınız konuyu belirlemeniz gerekmektedir. Konuyu belirlerken ilgi alanınıza uygun bir konu seçmeli ve konunun literatürdeki önemini araştırmalısınız. Ayrıca, konunun sınırlarını belirlemek ve araştırma sorularınızı oluşturmak da önemlidir.

2. Kaynak Araştırması: Tez yazarken, konunuzla ilgili kaynakları bulmanız gerekmektedir. Kaynak araştırması yaparken, güvenilir ve akademik kaynakları kullanmalısınız. Bu kaynaklar, tezinizin temelini oluşturacak ve size araştırmanızı destekleyecek bilgiler sağlayacaktır.

3. Veri Toplama ve Analiz: Teziniz için veri toplama yöntemlerini belirlemeli ve verilerinizi analiz etmelisiniz. Veri toplama yöntemleri, anketler, mülakatlar, gözlem gibi farklı teknikler olabilir. Verilerinizi analiz etmek için istatistiksel yöntemler kullanabilirsiniz.

4. Örneklem Seçimi: Tezinizde kullanacağınız örneklemi seçerken dikkatli olmalısınız. Örneklem, araştırmanızın temsil ettiği bir grup olacaktır. Örneklemi seçerken, örneklem büyüklüğünü, örneklemin temsil edilme şeklini ve seçim yöntemini dikkate almalısınız.

5. Veri Analizi Yöntemleri: Tezinizde kullanacağınız veri analizi yöntemlerini belirlemelisiniz. Veri analizi yöntemleri, tezinizdeki verileri değerlendirmenize ve sonuçlarınızı çıkarmanıza yardımcı olacaktır. İstatistiksel analizler, içerik analizi veya niteliksel analiz gibi farklı yöntemler kullanabilirsiniz.

6. Yazım Süreci: Tez yazarken, yazım sürecine dikkat etmelisiniz. Tezinizin yapısını belirlemeli, giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular ve sonuç gibi bölümleri düzenli bir şekilde yazmalısınız. Ayrıca, kaynakları doğru şekilde referans vermeli ve yazım kurallarına dikkat etmelisiniz.

Tez yazımı sürecinde bu adımları takip ederek ve dikkat edilmesi gereken noktalara özen göstererek başarılı bir tez ortaya koyabilirsiniz. Tezinizi düzenli bir şekilde yazmak, kaynakları doğru şekilde kullanmak ve analizlerinizi doğru bir şekilde yapmak önemlidir.

Tez Savunması

Tez savunması, bir öğrencinin eğitim bilimleri tezini sunma ve tartışma fırsatı bulduğu önemli bir aşamadır. Bu süreçte, öğrencinin tezini savunabilmesi ve araştırmasıyla ilgili sorulara cevap verebilmesi beklenir. Tez savunması için hazırlık süreci ve savunma sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

Tez savunmasına hazırlık süreci, öğrencinin tezini derinlemesine anlaması ve savunma için gerekli bilgi ve belgelere sahip olması gerektiği anlamına gelir. Öncelikle, tezin tamamını dikkatlice okumak ve araştırmanın amacını, yöntemlerini ve bulgularını anlamak önemlidir. Bu sayede, savunma sırasında sorulan sorulara daha iyi cevap verebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, tez savunmasında kullanacağınız sunumun hazırlanması da önemlidir. Sunumunuzun düzenli ve anlaşılır olmasına dikkat edin. Önemli noktaları vurgulamak için tablolar veya listeler kullanabilirsiniz. Ayrıca, sunumunuzda grafikler veya görseller kullanmak, araştırmanızı daha etkili bir şekilde sunmanıza yardımcı olabilir.

Savunma sırasında dikkat edilmesi gerekenler arasında, sakin ve kendinden emin bir şekilde konuşmak önemlidir. Sorulara net ve açık cevaplar vermek, araştırmanızı ve sonuçlarınızı savunmak için önemlidir. Ayrıca, eleştirilere açık olmak ve savunmanızı güçlendirmek için argümanlarınızı destekleyici kanıtlar sunmak da önemlidir.

Tez savunması, öğrencinin araştırma becerilerini ve bilgisini gösterme fırsatı sunar. Hazırlık sürecine dikkat ederek ve savunma sırasında dikkatli olmak, başarılı bir tez savunması için önemlidir.

Hazırlık Süreci

Hazırlık süreci, tez savunması için oldukça önemlidir. Bu süreçte, tezinizi etkili bir şekilde sunmak için gereken adımları takip etmelisiniz. İlk olarak, tezinizin başlığını ve amacını net bir şekilde belirlemelisiniz. Bu, sunumunuzun odak noktasını belirleyecektir.

Bir sonraki adım, tezinizi destekleyen kanıtları toplamak ve düzenlemektir. Bu, tezinizin güvenilirliğini ve geçerliliğini artıracaktır. Kaynaklarınızı ve verilerinizi dikkatlice analiz ederek, savunmanızı güçlendirecek argümanlar oluşturabilirsiniz.

Sunumunuzun akıcı ve anlaşılır olması için, slaytlarınızı düzenlemeli ve görsellerle desteklemelisiniz. Tablolar, grafikler veya infografikler kullanarak verilerinizi daha etkili bir şekilde sunabilirsiniz. Ayrıca, sunumunuzun görsel açıdan çekici olmasına dikkat etmelisiniz.

Son olarak, sunumunuzu pratik yaparak ve prova yaparak hazırlamalısınız. Sunumunuzun süresine dikkat ederek, zamanınızı iyi yönetmelisiniz. Ayrıca, sunumunuz sırasında sakin ve kendinden emin olmalısınız. Soruları yanıtlamak için hazırlıklı olun ve gerektiğinde notlarınıza başvurun.

Hazırlık süreci, tez savunmanızın başarılı olması için kritik bir adımdır. Bu adımları takip ederek, tezinizi etkili bir şekilde sunabilir ve savunmanızı güçlendirebilirsiniz.

Savunma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez savunması sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. Başarılı bir savunma için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir:

 • Hazırlık yapın: Savunma öncesinde tezinizi ve savunma yapacağınız konuları iyi bir şekilde hazırlayın. Tezinizin ana noktalarını özetleyin ve önemli detayları hatırlamak için notlar alın.
 • Sunumunuzun düzenli olmasına dikkat edin: Sunumunuzun düzenli ve akıcı olması, jüri üyelerinin dikkatini çekmek için önemlidir. Başlıklar, alt başlıklar ve grafikler kullanarak sunumunuzun görsel olarak çekici olmasını sağlayın.
 • Net ve anlaşılır konuşun: Savunma sırasında net ve anlaşılır bir şekilde konuşun. Karmaşık terimler veya uzmanlık gerektiren detaylarla jüri üyelerini sıkmayın. Tezinizin ana noktalarını vurgulayarak konuşun.
 • Soru ve eleştirilere hazırlıklı olun: Savunma sırasında jüri üyeleri tarafından sorular veya eleştirilerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle, tezinizin zayıf noktalarını önceden belirleyin ve buna karşı hazırlıklı olun. Sorulara açık ve objektif bir şekilde cevap verin.
 • Özgüvenli olun: Savunmanız sırasında özgüvenli olmanız önemlidir. Kendinize güvenin ve tezinizin değerini jüri üyelerine gösterin. İkna edici bir şekilde konuşarak tezinizin önemini vurgulayın.

Bu ipuçlarını takip ederek, tez savunmanızı başarılı bir şekilde tamamlayabilir ve jüri üyelerini etkileyebilirsiniz. Unutmayın ki, savunma sırasında kendinizi ifade etmek ve tezinizin değerini kanıtlamak için doğru stratejileri kullanmanız önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1. Bir eğitim bilimleri tezi yazmak için neler gerekir?

  Eğitim bilimleri tezi yazmak için ihtiyaç duyulan unsurlar şunlardır:

  • Tez konusu belirleme
  • Kaynak araştırması
  • Veri toplama ve analiz
  • Tez yazımı
  • Tez savunması
 • 2. Tez konusu nasıl belirlenir?

  Tez konusu belirlerken dikkate almanız gereken faktörler şunlardır:

  • İlgi alanınız ve uzmanlık alanınız
  • Araştırma yapmak istediğiniz sorun veya boşluk
  • Mevcut literatürdeki açıklar veya tartışmalar
  • Kaynaklara erişim imkanı
 • 3. Kaynak araştırması nasıl yapılır?

  Kaynak araştırması için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  • İlgili kütüphaneleri ve veritabanlarını araştırın
  • İlgili anahtar kelimeleri kullanarak literatür taraması yapın
  • Önemli makaleleri ve kitapları okuyun
  • Alıntı yapılacak kaynakları not edin ve kaynakça oluşturun
 • 4. Tez yazımında veri nasıl toplanır ve analiz edilir?

  Veri toplama için uygun yöntemleri seçip, verileri topladıktan sonra analiz etmeniz gerekmektedir. Veri toplama yöntemleri arasında anketler, mülakatlar, gözlem ve doküman incelemesi bulunabilir. Verilerin analizi için istatistiksel yöntemler veya nitel analiz teknikleri kullanılabilir.

 • 5. Tez savunması için nasıl hazırlık yapılmalıdır?

  Tez savunması için hazırlık yaparken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Tezinizin ana noktalarını özetleyin ve sunum hazırlayın
  • Tez savunması sırasında karşılaşabileceğiniz soruları öngörün ve cevaplarınızı hazırlayın
  • Pratik yaparak sunumunuzu ve savunmanızı pekiştirin

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir