Tez Yazmaya Başlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez yazma sürecine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken konular ve bir giriş cümlesi ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Tez yazmak, akademik bir çalışma yapmak ve bilgi birikimini artırmak için oldukça önemli bir adımdır. Ancak, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı konular bulunmaktadır.

Bir tez yazmaya başlamadan önce, ilk olarak bir konu seçimi yapmanız gerekmektedir. Konu seçimi, tezinizin ana odak noktasını belirleyeceği için oldukça önemlidir. Doğru bir konu seçimi yapmak, tezinizin başarılı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Bir sonraki adım ise kaynak araştırması yapmaktır. Doğru ve güvenilir kaynakları bulmak ve kullanmak, tezinizin kalitesini artıracaktır. Kaynakların değerlendirilmesi de önemlidir. Kaynakların güvenilirliği, geçerliliği ve uygunluğu hakkında bilgi sahibi olmak, tezinizin sağlam bir temele dayanmasını sağlayacaktır.

Veri toplama yöntemleri ve veri analizi de tez yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken konulardır. Tezinizde kullanacağınız verilerin nasıl toplanacağını ve hangi yöntemlerin tercih edilebileceğini bilmek, tezinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Ayrıca, topladığınız verilerin nasıl analiz edileceği ve hangi istatistiksel yöntemlerin kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olmanız da önemlidir.

Tez yazarken etik kurallara uyulması da oldukça önemlidir. Etik kurallara dikkat etmek, çalışmanızın güvenilirliğini artıracaktır. Yazım kurallarına uygun bir şekilde tez yazmak da önemlidir. Tezinizin doğru bir şekilde yapılandırılması, bölümlerinin düzgün bir şekilde oluşturulması ve kaynakların doğru bir şekilde referanslanması da dikkat edilmesi gereken konulardır.

Tez yazmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bu konuları göz önünde bulundurarak, tezinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

İçindekiler

Konu Seçimi

Konu Seçimi

Tez yazma sürecine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli adımlardan biri tez konusunun doğru bir şekilde seçilmesidir. Tez konusu, çalışmanızın odak noktasını belirleyecek ve araştırmanızın temelini oluşturacaktır. Bu nedenle, konu seçimi büyük bir öneme sahiptir.

Tez konusu seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır. İlk olarak, ilgi alanınıza ve uzmanlık alanınıza uygun bir konu seçmelisiniz. Bu, araştırmanızı daha keyifli ve motive edici hale getirecektir. Ayrıca, seçtiğiniz konunun literatürde yeni bir açılım yapması veya mevcut bir konuyu derinlemesine incelemesi önemlidir.

Konu seçimi aşamasında, kaynaklara erişilebilirlik ve veri toplama imkanları da göz önünde bulundurulmalıdır. Seçtiğiniz konuyla ilgili yeterli kaynaklara ulaşabilmek ve veri toplayabilmek, araştırmanızın başarılı bir şekilde ilerlemesi için önemlidir.

Bununla birlikte, konu seçimi sürecinde danışmanınızın görüşünü de almanız önemlidir. Danışmanınızın deneyim ve uzmanlığından faydalanarak, doğru bir konu seçimi yapabilirsiniz.

Özetle, tez yazma sürecine başlamadan önce konu seçimine dikkat etmek ve doğru bir konu belirlemek büyük önem taşır. İlgi alanınıza uygun, literatüre katkı sağlayacak ve kaynaklara erişilebilir bir konu seçerek, araştırmanızı daha verimli bir şekilde ilerletebilirsiniz.

Kaynak Araştırması

Kaynak araştırması, bir tez yazarken en önemli adımlardan biridir. Doğru ve güvenilir kaynaklar kullanarak tezinizin kalitesini artırabilir ve güvenilir bir akademik çalışma sunabilirsiniz. Peki, doğru kaynakları nasıl bulabilir ve nasıl kullanabilirsiniz?

Öncelikle, konunuzla ilgili olan akademik dergi makaleleri, kitaplar, tezler ve konferans bildirileri gibi kaynakları araştırmanız gerekmektedir. Bu kaynakları bulmak için kütüphaneleri, üniversite kütüphanelerini, çevrimiçi veritabanlarını ve arama motorlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, akademik danışmanlarınızdan, öğretim görevlilerinden ve uzmanlardan öneriler alabilirsiniz.

Bulduğunuz kaynakları kullanırken dikkatli olmanız gerekmektedir. Kaynakların güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmek için yazarın uzmanlık alanını, akademik geçmişini, yayınlarını ve referanslarını kontrol etmelisiniz. Ayrıca, kaynakların tarihlerine, yayınlandıkları yerlere ve yayınevlerine dikkat etmelisiniz.

Kaynakları kullanırken alıntı yaparken ve referans verirken doğru bir şekilde atıfta bulunmalısınız. Bu, intihal riskini önlemek için önemlidir. Atıfta bulunurken APA, MLA veya Chicago gibi uygun bir atıf stili kullanmanız gerekmektedir. Atıfta bulunmayı unutmamalı ve kaynakları doğru bir şekilde belirtmelisiniz.

Kaynakların Değerlendirilmesi

Kaynakların Değerlendirilmesi

Kaynakların güvenilirliği, geçerliliği ve uygunluğu, bir akademik çalışmanın temel taşlarından biridir. Doğru ve güvenilir kaynaklar kullanılmadan yapılan bir çalışma, ciddiyetini ve güvenilirliğini yitirebilir. Kaynakları değerlendirirken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır:

 • Güvenilirlik: Kaynakların güvenilir olması, doğru ve tarafsız bilgiler içermesi anlamına gelir. Akademik dergiler, kitaplar ve güvenilir web siteleri gibi kaynaklar, genellikle güvenilirlik açısından tercih edilen kaynaklardır.
 • Geçerlilik: Kaynakların geçerli olması, güncel ve güncel bilgiler içermesi anlamına gelir. Özellikle hızla değişen bir alanda çalışıyorsanız, en güncel kaynakları kullanmanız önemlidir.
 • Uygunluk: Kaynakların uygun olması, çalışmanızın konusuyla ilgili olmaları anlamına gelir. Kaynakların içerdiği bilgilerin çalışmanızı desteklemesi ve konuya uygun olması önemlidir.

Kaynakları değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurarak, doğru ve güvenilir kaynaklardan yararlanabilir ve çalışmanızı daha sağlam bir temele oturtabilirsiniz.

Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri

Tez çalışmalarında kullanılacak verilerin toplanması oldukça önemlidir. Veri toplama yöntemleri, tezin amacına ve konusuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hangi yöntemin tercih edileceği, araştırmanın niteliğine, kapsamına ve verilerin elde edilme imkanına bağlı olarak belirlenmelidir.

Bir tez çalışmasında veri toplama yöntemleri arasında en yaygın olanları anket, mülakat, gözlem ve belge analizidir. Anketler, katılımcılara önceden belirlenmiş soruları yanıtlamaları için sunulan bir yöntemdir. Mülakatlar, araştırmacının bireysel olarak katılımcılarla yüz yüze görüşerek bilgi topladığı bir yöntemdir. Gözlem, araştırmacının bir olayı veya durumu doğrudan gözlemleyerek veri topladığı bir yöntemdir. Belge analizi ise mevcut belgelerin incelenerek veri toplandığı bir yöntemdir.

Ayrıca, tez çalışmalarında istatistiksel verilerin toplanması için anketlerin yanı sıra testler, ölçekler ve deneyler gibi yöntemler de kullanılabilir. Bu yöntemler, sayısal verilerin elde edilmesi ve analiz edilmesi için kullanılan etkili araçlardır.

Veri toplama yöntemlerinin seçimi, tezin amacına uygun ve güvenilir sonuçlar elde etmek için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Araştırmacının yetenekleri, kaynakları ve zamanı da göz önünde bulundurularak en uygun yöntemler belirlenmelidir.

Veri Analizi

Tez çalışmalarında toplanan verilerin analiz edilmesi oldukça önemlidir. Verilerin analiz edilmesi, elde edilen sonuçların anlaşılmasını sağlar ve tezin amacına ulaşmasına yardımcı olur. Veri analizi aşamasında kullanılan istatistiksel yöntemler, verilerin doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlar.

Veri analizi için çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılabilir. Bunlar arasında frekans analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, regresyon analizi ve faktör analizi gibi yöntemler bulunmaktadır. Frekans analizi, verilerin sıklıklarının incelenmesini sağlar ve dağılımlarını gösterir. Tanımlayıcı istatistikler, verilerin merkezi eğilimlerini, yayılımlarını ve dağılımlarını belirlemek için kullanılır.

Korelasyon analizi, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için kullanılır. Regresyon analizi ise bir bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerle ilişkisini belirlemek için kullanılır. Faktör analizi ise verilerin altında yatan faktörleri belirlemek için kullanılır.

Veri analizi sürecinde doğru istatistiksel yöntemlerin seçilmesi ve verilerin doğru bir şekilde yorumlanması oldukça önemlidir. Bu sayede tez çalışması daha güvenilir ve geçerli sonuçlar sunabilir.

Etik Kurallar

Tez yazarken, etik kurallara uyulması son derece önemlidir. Etik kurallar, araştırma sürecindeki davranışların ve uygulamaların doğruluğunu ve dürüstlüğünü sağlamayı amaçlar. Araştırma etiği, bilimsel topluluk tarafından kabul edilen standartlara uygun hareket etmeyi gerektirir.

Bir tez yazarken, etik kurallara uymanın bazı önemli noktaları vardır. İlk olarak, araştırmanın amacına ve hedeflerine uygun bir şekilde çalışılmalıdır. Verilerin toplanması ve analizi sırasında tarafsızlık ve objektiflik sağlanmalıdır.

Ayrıca, başka çalışmalardan alınan bilgilerin doğru bir şekilde kaynaklandığından emin olunmalıdır. Kaynaklar açıkça belirtilmeli ve alıntılanan materyalin izinsiz kullanımından kaçınılmalıdır.

Etik kurallara uymanın bir diğer önemli yönü, insanların gizliliğini ve haklarını korumaktır. Araştırma sürecinde, katılımcıların rızasını almak ve verileri gizli tutmak önemlidir. Araştırmaya katılan kişilerin mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Tez yazarken etik kurallara uymanın önemi, araştırmanın güvenilirliğini ve itibarını artırır. Etik kurallara uygun hareket etmek, bilimsel topluluğun saygısını kazanmanızı sağlar ve araştırmanızın daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olur.

Yazım Kuralları

Tez yazarken uyulması gereken yazım kuralları ve format hakkında bilgi almak oldukça önemlidir. Tezinizin akademik bir çalışma olduğunu unutmayın ve bu nedenle yazım kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

İlk olarak, tezinizde kullanacağınız dilin Türkçe olması gerektiğini unutmayın. Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun cümleler kullanarak yazınızı oluşturun. Ayrıca, yazım hatalarından kaçınmak için imla kurallarına da dikkat etmelisiniz.

Tezinizin formatı da önemlidir. Genellikle tezler, giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümleri sırasıyla düzenleyerek tezinizi oluşturabilirsiniz. Her bölümü açıklayıcı bir şekilde yazmaya özen gösterin ve paragraflar arasında geçiş yaparken mantıklı bir akış sağlayın.

Ayrıca, tezinizin içinde kullanacağınız kaynakları doğru bir şekilde referanslamalısınız. Kaynakları alıntıladığınızda, doğru kaynak gösterme yöntemlerini kullanarak intihal yapmaktan kaçınmalısınız.

Yazım kurallarına uyarak ve formatı doğru bir şekilde kullanarak tezinizi akademik bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Eğer yazım kuralları veya format hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, tezhazirlama.com, uzmantezhazirlama.com veya tezdanismanligi.net gibi kaynaklardan yardım alabilirsiniz.

Tez Yapısı

Tez yazarken, tezin doğru bir şekilde yapılandırılması önemlidir. Tez yapısı, tezin bölümlerinin nasıl olması gerektiğini belirler. Genellikle tez yapısı, aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Giriş: Tezin amacını ve önemini tanımlayan bir başlangıç bölümüdür. Bu bölümde, araştırmanın neden yapıldığı ve hangi sorunlara cevap arandığı açıklanır.
 • Literatür Taraması: Daha önce yapılan benzer çalışmaların incelendiği ve mevcut bilgi birikimine yapılan katkıların değerlendirildiği bir bölümdür. Bu bölümde, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmalıdır.
 • Yöntem: Tezde kullanılan yöntemlerin ve araştırma tasarımının açıklandığı bölümdür. Bu bölümde, veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri ve analiz teknikleri gibi detaylar yer alır.
 • Bulgular: Tezde elde edilen verilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde, istatistiksel analiz sonuçları, grafikler ve tablolar kullanılabilir.
 • Tartışma: Bulguların yorumlandığı ve analiz edildiği bölümdür. Bu bölümde, tezin amacına ulaşılıp ulaşılmadığı tartışılır ve sonuçlar değerlendirilir.
 • Sonuç: Tezin özeti ve elde edilen sonuçların özetlendiği bölümdür. Bu bölümde, tezin amacının ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği vurgulanır.
 • Kaynakça: Tezde kullanılan kaynakların doğru bir şekilde referanslandığı bölümdür. Kaynakça, APA veya MLA gibi uygun bir referanslama stiliyle oluşturulmalıdır.

Tez yapısını doğru bir şekilde oluşturmak, tezin okunabilirliğini ve anlaşılırlığını artırır. Her bölümün amacını ve içeriğini belirlemek, tezin akışını sağlar ve okuyucuya net bir yol haritası sunar.

Referanslama

Tez yazarken kullanılan kaynakların doğru bir şekilde referanslanması oldukça önemlidir. Referanslar, tezin bilimsel ve akademik geçerliliğini destekleyen ve okuyucuya kaynakların nereden alındığını gösteren birer kanıttır. Doğru referanslama, intihal riskini önler ve akademik dürüstlüğü sağlar.

Referanslama yaparken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar vardır:

 • Referanslarınızı, kaynaklara uygun bir şekilde düzenleyin. APA, MLA veya Chicago gibi referanslama stillerini kullanabilirsiniz.
 • Referanslarınızı alfabetik sıraya göre düzenleyin.
 • Her kaynağın yazarının adını, yayın yılını, makalenin veya kitabın adını, yayınevi veya derginin adını, sayfa numaralarını (varsa) belirtin.
 • Kaynaklara atıfta bulunurken, parantez içinde yazarın soyadını ve yayın yılını kullanın.

Referanslama sürecini kolaylaştırmak için çeşitli referans yönetim araçları kullanabilirsiniz. Bu araçlar, kaynakları düzenlemek, referans listesi oluşturmak ve atıfları yönetmek için size yardımcı olur.

Referanslama konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, tez danışmanınızdan veya akademik kaynaklardan destek alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Tez yazmaya nasıl başlamalıyım?

  Tez yazmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bazı konular vardır. İlk olarak, doğru bir tez konusu seçmelisiniz. Konunun ilginizi çekmesi ve araştırılabilir olması önemlidir. Ayrıca, kaynak araştırması yapmalı ve güvenilir kaynakları kullanmalısınız. Veri toplama yöntemlerini ve veri analizi sürecini de öğrenmelisiniz. Tez yazarken etik kurallara uymanız da önemlidir. Ayrıca, uygun yazım kurallarına ve tez yapısına dikkat etmelisiniz.

 • Tez konusunu nasıl seçmeliyim?

  Tez konusu seçerken dikkate almanız gereken birkaç faktör vardır. İlk olarak, ilgi duyduğunuz bir konuyu seçmeniz önemlidir. Ayrıca, konunun araştırılabilir olması ve literatürde yer alması gerekmektedir. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceleyerek farklı bir açı bulabilirsiniz. Danışmanınızın da görüşünü almanız faydalı olacaktır.

 • Doğru kaynakları nasıl bulabilirim?

  Doğru ve güvenilir kaynakları bulmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. İnternet üzerindeki akademik veritabanlarını veya kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Makaleler, kitaplar, tezler gibi kaynakları inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, alanında uzman kişilerin yayınlarını takip etmek de önemlidir.

 • Tezde kullanılan verileri nasıl analiz etmeliyim?

  Toplanan verileri analiz etmek için istatistiksel yöntemler kullanabilirsiniz. Verilerin dağılımını inceleyerek istatistiksel testler uygulayabilirsiniz. Bu sayede elde ettiğiniz sonuçları yorumlayabilir ve tezinizin amacına uygun bir şekilde sunabilirsiniz.

 • Tez yazarken etik kurallara dikkat etmek neden önemlidir?

  Tez yazarken etik kurallara uymanız önemlidir çünkü bu sayede bilimsel dürüstlüğü korumuş olursunuz. Başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde referans göstermeli ve intihal yapmamalısınız. Ayrıca, insan deneylerinde etik kurallara uymak da önemlidir. Katılımcıların rızasını almalı ve gizliliklerini korumalısınız.

 • Tez yapısında hangi bölümler yer almalıdır?

  Tez yapısında genellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri yer alır. Giriş bölümünde tezin amacı ve önemi belirtilir. Literatür taraması bölümünde daha önce yapılan çalışmalar incelenir. Yöntem bölümünde kullanılan veri toplama ve analiz yöntemleri açıklanır. Bulgular bölümünde elde edilen sonuçlar sunulur. Tartışma bölümünde ise sonuçlar yorumlanır ve literatürle ilişkilendirilir. Sonuç bölümünde ise tezin genel bir özeti verilir.

 • Kullanılan kaynakları nasıl doğru bir şekilde referanslamalıyım?

  Kullanılan kaynakları referanslarken uygun bir referanslama stili kullanmalısınız. APA, MLA veya Chicago gibi yaygın referanslama stillerini tercih edebilirsiniz. Kaynakları doğru bir şekilde alıntılayarak ve kaynakça listesinde belirterek intihal yapmamış olursunuz.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir