Tez Düzenleme Danışmanlığı

Tez Düzenleme (Format) Danışmanlığı

Kariyer Tez

Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda hazırlanan tezin üniversitenin belirlediği yazım formatına uygun bir şekle getirilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Bu noktada tezinizin içeriğine bakılmaksızın format uygunluğu incelenmekte olup belirlenen kriterleri taşımadığı takdirde kabul edilmemektedir.

Tez Düzenleme (Format) Danışmanlığı

Kariyer Tez

Tez düzenleme hizmeti, üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzuna göre yapılmakta olup sayfa yapısı, satır aralıkları, paragraf girintileri, bölüm başlıkları ile alt başlıkları arasındaki aralıklar, kapak sayfaları, içindekiler bölümü, tablolar listesi, şekiller listesi, grafikler listesi ile verilecek sayfa rakamlarının romen-arap rakamlarının veriliş biçimleri, kaynakçanın düzenlenmesi işlemlerinin tümünü kapsayan bir hizmettir. “Kariyer Tez” olarak tez düzenleme (format) danışmanlığını uzman kadromuzla sunmaktayız.