Makale ve Bildiri Danışmanlığı

Makale ve Bildiri Danışmanlığı

Kariyer Tez

Makale, bir konuda yapılan çalışmalar neticesinde bilgi, görüş, düşünce veya araştırma sonuçlarını delilleriyle birlikte ortaya koyan, açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliklere sahip, okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan bir nevi rapordur. Bilimsel yazımda en temel husus açıklıktır. Bilimsel makaleler akademik dergilerinde yayımlanır. Bilimsel bir bilgi ilk defa ifade edilirken açık bir dille ifade edilmesi önem taşır. Bu sebeple bilimsel makale yazılırken kullanılan dil etkin ve anlaşılır olmalıdır. İyi bir makalenin özellikleri sıralayacak olursak:

  • Yenilik ortaya koymalı ve heyecan verici mesaj içermeli
  • Akıcı ve anlaşılır bir dille yazılmalı
  • Mantıksal bir çerçeveye oturtulmalı ve sunulmalı
  • Ortaya konulan çalışmanın önemini hakemler ve editörler kolayca kavrayabilmeli

Bildiri ise, alanında uzman kişilerin bilimsel bir konuda yaptığı çalışmanın sonucunda ortaya çıkardığı yeniliği paylaşmak üzere akademik bir toplantıda tartışmaya açtıkları yazı ya da tebliğdir. Bildiriler bilimsel literatürün önemli bir bölümünü meydana getirir. Bildiriler sınırlı erişimin bir sonucu olarak temel yayın koşullarını sağlamamaktadır. Çoğu konferans bildirisi temel yayın niteliği olmayan derleme çalışmalardan veya araştırmacının henüz temel yayın olarak yayımlamadığı ön çalışma niteliğindeki çalışmalardan oluşur. “Kariyer Tez” olarak sizlere alanında uzman kadromuzla makale ve bildiri danışmanlık hizmeti sunmaktayız.