Literatür Taraması Danışmanlığı

Literatür Taraması

Kariyer Tez

Mevcut bilimsel kaynaklar arasından belirlenmiş bir konunun detaylarıyla araştırılması, konuya ilişkin verilerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi, toplanan verinin değerlendirilmesi ve var olan problemle ilişkisinin kurularak sınıflandırılması süreci literatür taramasının konusudur. İyi bir literatür taraması akademik çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmacı ilgilendiği konuda daha önce yapılmış çalışmaları incelemeli ve kavramsal bilgilere vakıf olmalıdır ki kendi çalışmasını yönlendirebilsin. Bu açıdan literatür taramasında, yapılacak çalışmaya ait araştırma sorusu temel alınır. “Kariyer Tez” ön lisans, lisans, tezli veya tezsiz yüksek lisans, doktora, makale ve bildirilerinizle ilgili ihtiyacınız olan her türlü literatür taramasını alanında uzman ekibimiz sayesinde belirlenen süre içinde yapmaktadır.