Doktora Tez Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Kariyer Tez

Doktora eğitimi akademik hayatın en önemli kilometre taşlarından biridir. Doktora eğitimi öğrencinin bilimsel yorum ve sentez yapabilme becerisini geliştirerek derin bir perspektifle değerlendirme yapabilme yetisi kazandırmayı amaçlar.

Doktora Tez Danışmanlığı

Kariyer Tez

Doktora öğrencisinin ders ve seminer dönemlerini tamamlaması ve yeterlilik sınavını geçmesini müteakip tez önerisini sunması beklenir. Tez önerisi bir doktora çalışmasının en önemli basamağı sayılır. Birçok öğrenci tez önerisini, çalışacağı konunun bir özeti ve yapılacak çalışmaların bir taslağı olarak değerlendirir. Bu değerlendirme doğru olsa da eksik yönlerinin tamamlanması için şu soruları sormak ve karşılığında doğru cevapları alabilmek gerekir:

  • Problem nedir?
  • Yapılacak hangi çalışmalar bu problemi çözecek?
  • Uygulanan yöntemin bu problemi çözüme kavuşturacağına niye inanalım?
  • Yapılacak çalışmayı nasıl, ne zaman ve kimle gerçekleştireceksiniz?

Tez önerisinin kabulü sonrası tez yazım aşaması başlar. Tez yazım aşamasında yaklaşık 6 ayda bir tez jürisi ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirme yapılır. Doktora derecesine sahip olabilmek için doktora tezinin savunulması ve bu savunmanın başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Başarılı bir doktora tezinde araştırma temellerinin sağlam bir şekilde oturtulması, bilimsel verilerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve kabul edilebilir sonuçlar çıkarması beklenir. Doktora süreci, tez önerisinin hazırlanmasından yazım aşamasının tamamlanıp tezin savunulmasına kadar geçen uzun ve meşakkatli bir yolculuktur. “Kariyer Tez” olarak doktora tezi hazırlarken karşılaşacağınız sıkıntıları, zamanında ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmakta, tezinizi tamamlamanız için gerekli olan tüm desteği alanında uzman kadromuzla sizlere sunmaktayız.