Bitirme Projesi Danışmanlığı

Bitirme Projesi Danışmanlığı

Kariyer Tez

Önlisans, lisans ve tezsiz yüksek lisans eğitimlerinin sonunda öğrencilerin bitirme projesi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Söz konusu eğitimlerin son döneminde öğrencilerin akademik bir çalışma yaparak vize – final döngüsünde geçen yolculuklarını temel düzeyde somut çıktılar üreterek tamamlamaları hedeflenmektedir. Bitirme projeleri tam anlamıyla akademik bir çalışma sayılmaz. Bu açıdan diğer akademik çalışmalarla mukayese edildiğinde sonuca daha kolay erişilir. Ancak bu çalışmaların yapıldığı süreçte öğrenci henüz diğer dersleri ile de meşguldür. Ders yoğunluğunun yaşandığı, aynı zamanda geleceğe dair planlamaların yapıldığı bu süreçte başlangıç seviyesinde de olsa ilk defa akademik bir çalışma yapacak öğrenciye söz konusu çalışmalarında destek gerekebilmektedir. “Kariyer Tez” başından sonuna kadar ihtiyaç duyacağınız tüm danışmanlığı sizlere alanında uzman ekibiyle sunmaktadır.