Analiz ve Raporlama

Analiz ve Raporlama

Kariyer Tez

Akademik çalışmalarda farklı alanlarda nitel ve nicel araştırmalar yapılmakta ve elde edilen bulgular farklı uygulamalarla (programlarla) analize tabii tutulmaktadır. Sosyal bilimlerde, tıbbi araştırmalarda ve iş dünyasında yapılan araştırmalarda anket yöntemi oldukça fazla kullanılmaktadır. Anket çalışması yapılırken araştırılmak istenen konu ve hitap edilecek kitle belirlenerek veriler toplanır. Anlamlı sonuçlar çıkarabilecek seviyede veri elde edildikten sonra istatistiksel yöntemler kullanılarak analizler gerçekleştirilir. Anket analizi, veri analizi, ekonometri analizi ve istatistiksel analiz çalışmaları SPSS programı ile yapılmaktadır. SPSS programında istatistiksel analizlerin öncesinde, veri yapısının kategorik ya da sürekli olup olmadığı incelenmektedir. İnceleme sonrası uygulanacak testler belirlenir. Kategorik verilerde parametrik olmayan testler, sürekli verilerde ise parametrik testler uygulanır.


Parametrik Testler :

 • Z testi
 • T testi
 • Varyans Analizi (ANOVA)
 • Çok Yönlü Varyans Analizi (MANOVA)
 • Bölünmüş Parseller/Bloklar Düzeni
 • Latin Kare Düzeni
 • Korelasyon Analizi

Parametrik Olmayan Testler :

 • Ki-kare Testi (Ki-kara uygunluk testi, Ki-kare bağımsızlık testi)
 • İşaret Testi
 • Wilcoxon T testi
 • Mc Nemar testi
 • Diziler testi
 • Mann-Whitney U testi
 • Kruskal – Wallis (K-W) H testi
 • Mood Medyan Testi
 • Friedman İki Yönlü Varyans Analizi
 • Kendall W testi
 • Cochran Q testi
 • Kolmogorov – Smirnov (K - S) testi
Analiz ve Raporlama

Kariyer Tez

Söz konusu testlere ilave olarak regresyon analizi, güvenilirlik analizi ve faktör analizi yapılmaktadır. “Kariyer Tez” olarak alanında uzman danışman kadromuzla analiz ve raporlama hizmeti vermekteyiz.